Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2764
Tytuł: Kompetencja tekstotwórcza a wyobraźnia i orientacja przestrzenna uczniów klas III
Autor: Guzy, Anna
Słowa kluczowe: Kompetencja tekstotwórcza; wyobraźnia; orientacja przestrzenna; uczniowie klas III
Data wydania: 2010
Wydawca: Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Źródło: B. Niesporek-Szamburska, M. Wójcik-Dudek (red.), "Dziecko, język, tekst" (S. 110-122). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstrakt: The article concerns on the influence of spatial competence (imagination and spatial imagination) on the development of linguistic competence of the pupil, in particular on the development of competence in text production. The author introduces an analysis which tries to answer the issue: are there any correlations between imagination and spatial imagination and linguistic competence, in particular — the competence in text production? The study consists of two components. First, theoretical, in which definitions are described. The results of analysis concerning the influence of imagination and spatial competence on linguistic competence are presented in second part of article.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2764
ISBN: 978832261974X
Pojawia się w kolekcji:Książki/rozdziały (W.Fil.)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Guzy_Kompetencja_tekstotworcza_a_wyobraznia.pdf436,67 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons