Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2768
Tytuł: Dziecięce zabawy językiem a gry językowe w poezji dla dzieci
Autor: Niesporek-Szamburska, Bernadeta
Słowa kluczowe: zabawy językiem; gry językowe; poezja dla dzieci
Data wydania: 2010
Wydawca: Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Źródło: B. Niesporek-Szamburska, M. Wójcik-Dudek (red.), "Dziecko, język, tekst" (S. 230-244). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstrakt: Modern children’s poetry in its amusing stream (trend) leads to games with sound and semantic value. It also leads to humour, participates in making the reality surreal, casual playing with different object’s features and in the end it reveals the language’s features. The study defines different types of games conducted with recipient: appealing to onomatopoeic values of sounds and words arrangements, inspiring to play different games (tongue-twisters), playing with homonims and doing word puzzles. The article puts emphasize on the fact that different word games, although they demand special kind of sensibility for language and its melody and they also demand great sense of humour, really do not cross children’s receiving capabilities.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2768
ISBN: 978832261974X
Pojawia się w kolekcji:Książki/rozdziały (W.Fil.)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Niesporek_Szamburska_Dzieciece_zabawy_jezykiem.pdf331,88 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons