Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2772
Tytuł: Andersen w teatrze, czyli jak licealiści czytaja "Królową Śniegu"
Autor: Wójcik-Dudek, Małgorzata
Słowa kluczowe: Andersen; młodzież licealna; teatr
Data wydania: 2010
Wydawca: Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Źródło: B. Niesporek-Szamburska, M. Wójcik-Dudek (red.), "Dziecko, język, tekst" (S. 370-379). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstrakt: The author of the article Andersen at the theatre — how high school students read “The Snow Queen” presents a wide interpretative context accompanying reading fairy tales in high school. She refers to her experience connected with leading the school literary club, whose meetings became the motivation to read literary texts during lessons of Polish. Presented example of work with the high school students on the play inspired by The Snow Queen by J.C. Andersen assumes the proportions of a “method” of communing with a literary text, or rather texts that constitute for it a closer or further interpretative context.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2772
ISBN: 978832261974X
Pojawia się w kolekcji:Książki/rozdziały (W.Fil.)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Wojcik_Dudek_Andersen_w_teatrze.pdf471,32 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons