Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2802
Tytuł: Różnorodność metodologiczna w interpretacji tekstu literackiego a przygotowanie do egzaminu maturalnego
Autor: Jaskółowa, Ewa
Słowa kluczowe: interpretacja tekstu literackiego; przygotowanie do egzaminu maturalnego
Data wydania: 2009
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Źródło: Z Teorii i Praktyki Dydaktycznej Języka Polskiego, T. 20 (2009), s. 20-29
Abstrakt: The author of the article shows the consequences of transplanting different literary methodologies, especially structuralism, poststructural hermeneutics, intertextuality and a pragmatic approach to the text on to the ground of school didactics. Assuming that the school cannot be the place of methodological arguments, she highlights the necessity of teacher’s methodological awareness and basing on Lechoń, a tex by Stanisław Baliński, shows the interpretative consequences of the usage of different methodological bases. Teacher’s methodological awareness allows for a good preparation of students for the matura exam. The basis of all interpretative conclusions constitutes an analytic examination of a literary text.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2802
ISSN: 0208-5011
Pojawia się w kolekcji:Artykuły (W.Fil.)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Jaskolowa_Roznorodnosc_metodologiczna_w_interpretacji_tekstu_literackiego.pdf561,84 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons