Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2807
Tytuł: Idee i możliwości - literatura kresowa na lekcjach języka polskiego w liceum (na przykładzie fragmentu epopei huculskiej Stanisława Vincenza)
Autor: Dutka, Ewa
Słowa kluczowe: literatura kresowa; lekcje języka polskiego
Data wydania: 2009
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Źródło: Z Teorii i Praktyki Dydaktycznej Języka Polskiego, T. 20 (2009), s. 38-49
Abstrakt: The work, on the basis of selected textbooks, pays attention to the presence of borderland literature in Polish education in secondary schools. What was particularly emphasized was the purposefulness of integrating the very issue with regional education. Next, by means of the interpretation of the fragment of an epic poem Na wysokiej połoninie by Stanisław Vincenz, the ideas connected with the borderland trend were presented, as well as the possibilities of realization of different didactic aims.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2807
ISSN: 0208-5011
Pojawia się w kolekcji:Artykuły (W.Fil.)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Dutka_Idee_i_mozliwosci_literatura_kresowa_na_lekcjach_jezyka_polskiego.pdf590,73 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons