Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2807
Title: Idee i możliwości - literatura kresowa na lekcjach języka polskiego w liceum (na przykładzie fragmentu epopei huculskiej Stanisława Vincenza)
Authors: Dutka, Ewa
Keywords: literatura kresowa; lekcje języka polskiego
Issue Date: 2009
Publisher: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: Z Teorii i Praktyki Dydaktycznej Języka Polskiego, T. 20 (2009), s. 38-49
Abstract: The work, on the basis of selected textbooks, pays attention to the presence of borderland literature in Polish education in secondary schools. What was particularly emphasized was the purposefulness of integrating the very issue with regional education. Next, by means of the interpretation of the fragment of an epic poem Na wysokiej połoninie by Stanisław Vincenz, the ideas connected with the borderland trend were presented, as well as the possibilities of realization of different didactic aims.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2807
ISSN: 0208-5011
Appears in Collections:Artykuły (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Dutka_Idee_i_mozliwosci_literatura_kresowa_na_lekcjach_jezyka_polskiego.pdf590,73 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons