Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2814
Tytuł: Historia, fantastyka, nowoczesność. Szkice
Autor: Uniłowski, Krzysztof
Słowa kluczowe: literatura nowoczesna; literatura ponowoczesna; science fiction; proza popularna; powieść historyczna
Data wydania: 2016
Wydawca: Stowarzyszenie Inicjatyw Wydawniczych
Nr Serii/Raportu: Biblioteka "Opcji" pod red. Aliny Świeściak;25
Abstrakt: Przedmiotem książki są sposoby wykorzystywania historii oraz fantastyki w literaturze XX (i XXI) wieku dla krytycznego przemyślenia nowoczesności. Autor przedkłada trzynaście studiów interpretacyjnych, opisując skomplikowaną grę konwencji literackich oraz dyskursów ideowych. Ukazuje wzajemne zależności między literaturą popularną i artystyczną, a także – między narracyjnymi próbami rekonstrukcji historii, ekstrapolowaniem współczesnych problemów w umowną przy-szłość lub fantastyczną przeszłość, próbami krytycznego diagnozowania współczesności. U podstaw wszystkich tych wysiłków legło poczucie zerwania ciągłości doświadczenia historycznego, co zmuszało do postrzegania czasów aktualnych jako źródła szczególnego, bo wymykającego się odziedziczonym kategoriom, doświadczenia. Wysiłki nakierowane na przywrócenie poczucia ciągłości, jak też wszelkie analityki zerwania były jednak ze sobą dialektycznie splecione w ramach tej samej, nowoczesnej formacji kulturowej. Szkice interpretacyjne dotyczą między innymi pisarstwa Zofii Kossak, Teodora Parnickiego, Tadeusza Różewicza, a także Joanny Chmielewskiej, Sylwii Chutnik, Szczepana Twardocha, z pisarzy obcych – Briana W. Aldissa, George'a R.R. Martina, Lwa Kassila.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2814
ISBN: 978-83-64844-24-9
Pojawia się w kolekcji:Książki/rozdziały (W.Fil.)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Unilowski_Historia_fantastyka_nowoczesnosc.pdf3,65 MBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Wszystkie pozycje w RE-BUŚ są chronione prawem autorskim chyba, że zostało wskazane inaczej.