Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2843
Tytuł: Dawno temu w Maripozie : Wańkowicz na tropach Sienkiewicza
Autor: Nowacka, Beata
Słowa kluczowe: Henryk Sienkiewicz; podróże do Ameryki; Melchior Wańkowicz
Data wydania: 2014
Wydawca: Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Źródło: B. Nowacka, B. Szałast-Rogowska (red.), "Literatura polska obu Ameryk : studia i szkice. Ser. 1" (S. 23-34). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstrakt: The paper juxtaposes Henryk Sienkiewicz’s travels in America with those of Melchior Wańkowicz a century later, no doubt inspired by a reading of the former’s Listy z podróży do Ameryki (“Letters from a Journey to America”). The author focuses on the Mariposa incident, narrated first by Sienkiewicz in his famous short story, and then commented upon by Wańkowicz the reporter, who came to the same location, in the footsteps of his great predecessor. Wańkowicz looked for parallels between Sienkiewicz’s American adventure and his own experience. He hoped that like Sienkiewicz, in the wake of his trip to the United States, he too would develop new writing strategies. Unfortunately, Wańkowicz’s plans to transform himself from a reporter into a novelist, thanks to his transatlantic excursion, did not come to fruition.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2843
ISBN: 9788322622643
Pojawia się w kolekcji:Książki/rozdziały (W.Fil.)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Nowacka_Dawno_temu_w_Maripozie.pdf487,39 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons