Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2854
Tytuł: Ameryka jako doświadczenie, mit i metafora - o "Podróży na najdalszy Zachód" Andrzeja Kijowskiego
Autor: Dutka, Elżbieta
Słowa kluczowe: Andrzej Kijowski; "Podróż na najdalszy Zachód"
Data wydania: 2014
Wydawca: Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Źródło: B. Nowacka, B. Szałast-Rogowska (red.), "Literatura polska obu Ameryk : studia i szkice. Ser. 1" (S. 465-484). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstrakt: The paper is a critical reading of Andrzej Kijowski’s Podróż na najdalszy Zachód (“Journey to the Farthest West”). The author notes the generically mixed character of the work, which is simultaneously a journalistic account, an essay, and an autobiographical text. She also compares it with similar accounts by other writers. Above all, however, Dutka examines the portrayal of America that emerges from Kijowski’s book and invites to be encapsulated in such categories of description as: experience, myth, and metaphor.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2854
ISBN: 9788322622643
Pojawia się w kolekcji:Książki/rozdziały (W.Fil.)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Dutka_Ameryka_jako_doswiadczenie_mit_i_metafora.pdf528,97 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons