Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2865
Tytuł: W stronę zdrowego głosu i skutecznej komunikacji nauczycieli
Autor: Guzy, Anna
Ochwat, Magdalena
Słowa kluczowe: emisja głosu; profilaktyka zaburzeń narządów głosu
Data wydania: 2014
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Źródło: B. Kożusznik, J. Polak (red.), “Uczyć z pasją : wskazówki dla nauczycieli akademickich” (s. 151-186). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstrakt: The article aims to put emphasis on the role of vocal organs (and the voice itself) in communication, as well as to present prophylaxis of vocal disorders. The first part of the article takes up the subject of risk of vocal organs disorders among teachers engaged in education from elementary to higher levels. The authors present results from their own examinations, as well as those provided by other researchers. Each part of the paper deals with particular spheres of voice production, that is phonation, articulation, resonators, or breath. Also, each section ends with extensive “Good Advice” passage which itself is a companion of recommendations, clues, exercises that should be done so as to avoid voice production disorders.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2865
ISBN: 9788322622940
9788380121362
Pojawia się w kolekcji:Książki/rozdziały (W.Fil.)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Guzy_W_strone_zdrowego_glosu_i_skutecznej_komunikacji_nauczycieli.pdf704,69 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons