Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2877
Tytuł: "Wody płyną. Piję wodę" : pierwotne i prototypowe konceptualizacje rzeki w językach indoeuropejskich
Autor: Niewiara, Agnieszka
Słowa kluczowe: rzeka w literaturze; języki indoeuropejskie; językoznawstwo; literatura polska
Data wydania: 2013
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Źródło: M. Jochemczyk, M. Piotrowiak (red.), "Urzeczenie : locje literatury i wyobraźni" (S. 15-42). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstrakt: "(...) Czym jest rzeka? Język odpowiada: wodą i ruchem. Wody płyną. Piję wodę. Awestyjskie āpō tačinti. Hetyckie uˆatar eku. Z tych pierwotnych elementarnych zdań dawno temu zbudowaliśmy prostą i prawdziwą opowieść. Rozumiemy ją i dzisiaj, a niekiedy przeczuwamy jej archetypowy wymiar, może szczególnie wtedy, gdy opowiadają nam ją poeci. W odniesieniu do niektórych z nich można strawestować piękną sentencję prekursora polskich badań onomastycznych nad nazwami rzek Jana Michała Rozwadowskiego: „Poezja jest starą kolebką ludzkości, a jej kołysanie widać w języku”, i powiedzieć: poezja poprzez język kołysze nas w starej kolebce ludzkości." (fragm.)
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2877
ISBN: 9788322622612
Pojawia się w kolekcji:Książki/rozdziały (W.Fil.)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Niewiara_Wody_płyna_Pije_wode_Pierwotne_i_prototypowe.pdf548,79 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons