Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2879
Tytuł: Kształcenie w językach obcych - warto?
Autor: Jagielska, Monika
Słowa kluczowe: edukacja w językach obcych; języki obce w nauczaniu
Data wydania: 2014
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Źródło: B. Kożusznik, J. Polak (red.), “Uczyć z pasją : wskazówki dla nauczycieli akademickich” (s. 233-242). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstrakt: The author develops the claim concerning the idea of conducting lectures in foreign languages, which is not concomitant with practical language courses. The author has based her suggestions on her experiences concerning the implementation of classes run in foreign languages at her mother faculty, as well as on extending that idea to other university faculties, due to her role as Dean’s Proxy for International Relations, and Rector’s Proxy for Education in foreign languages. The first part of the paper deals with reasons for implementing foreign languages as languages of tuition that would concern particular subjects. Subsequent parts discuss legal regulations for such enterprise. The last part is of practical nature, for it presents ways and procedures regulating the implementation of education in foreign languages at university.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2879
ISBN: 9788322622940
9788380121362
Pojawia się w kolekcji:Książki/rozdziały (WPiA)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Jagielska_Ksztalcenie_w_jezykach_obcych.pdf525,96 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons