Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2902
Tytuł: Poza ciemną stroną, czyli jak odkrywać i rozumieć trudne sytuacje w pracy ze studentami
Autor: Chrupała-Pniak, Małgorzata
Chudzicka-Czupała, Agata
Słowa kluczowe: edukacja akademicka; świadomość etyczna wykładowców; trudne sytuacje w pracy ze studentami
Data wydania: 2014
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Źródło: B. Kożusznik, J. Polak (red.), “Uczyć z pasją : wskazówki dla nauczycieli akademickich” (s. 317-349). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstrakt: The article concerns challenges which are the consequences of the dynamic changes within the Polish universities faced by academics. The authors analyze sources of those difficulties that lecturers often have to deal with, as well as discuss the student—lecturer relationship along with various problems (e.g. of ethical nature) that both sides may face. The authors point to ways how to prevent some negative phenomena, as well as to actions aiming to support lecturers’ and students’ ethical awareness in the processes of teaching and learning.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2902
ISBN: 9788380121362
9788322622940
Pojawia się w kolekcji:Książki/rozdziały (WPiPS)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Chrupala_Pniak_Poza_ciemną_stroną_czyli_jak_odkrywac_i_rozumiec_trudne_sytuacje.pdf613,42 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons