Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2908
Tytuł: Międzynarodowe kontrowersje wokół interwencji NATO w Libii
Autor: Lakomy, Miron
Słowa kluczowe: interwencja w Libii; Sojusz Północnoatlantycki; NATO
Data wydania: 2013
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Źródło: K. Miroszewski, M. Stolarczyk (red.), "Śląsk - Polska - Europa - świat : pamięci Profesora Jana Przewłockiego" (S.275-293). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstrakt: Interwencję zbrojną Sojuszu Północnoatlantyckiego w Libii można oceniać z dwóch perspektyw. Z jednej strony, pozwoliła ona obalić wieloletnią dyktaturę Muammara Kaddafiego. Reżim ten przez wiele lat wspierał organizacje terrorystyczne oraz brutalnie dławił opozycję. Operacja NATO dała więc szansę libijskiemu społeczeństwu na przeprowadzenie niezbędnych reform demokratycznych oraz pełne wykorzystanie potencjału gospodarczego. Tym samym Libia stała się trzecim po Tunezji i Egipcie państwem Afryki Północnej, w którym w wyniku „arabskiej wiosny” dokonano obalenia autorytarnych władz. Z drugiej jednak strony, warto zadać pytanie, czy przyjęty przez Pakt model zaangażowania okazał się optymalny? Porównując aktywność NATO w Libii oraz politykę wobec Syrii bądź Bahrajnu, można zauważyć rażące dysproporcje. Stany Zjednoczone, Francja oraz Wielka Brytania, podejmując działania zmierzające do zapobieżenia katastrofie humanitarnej w Afryce Północnej, w zasadzie zignorowały równie dramatyczne wydarzenia w rejonie Zatoki Perskiej. Udowodniło to, że wbrew oficjalnym deklaracjom, względy humanitarne nie były z pewnością jedynym czynnikiem decydującym o polityce państw zachodnich. Ponadto Sojusz podczas tego konfliktu zdecydowanie wykroczył poza Interwencję zbrojną Sojuszu Północnoatlantyckiego w Libii można oceniać z dwóch perspektyw. Z jednej strony, pozwoliła ona obalić wieloletnią dyktaturę Muammara Kaddafiego. Reżim ten przez wiele lat wspierał organizacje terrorystyczne oraz brutalnie dławił opozycję. Operacja NATO dała więc szansę libijskiemu społeczeństwu na przeprowadzenie niezbędnych reform demokratycznych oraz pełne wykorzystanie potencjału gospodarczego. Tym samym Libia stała się trzecim po Tunezji i Egipcie państwem Afryki Północnej, w którym w wyniku „arabskiej wiosny” dokonano obalenia autorytarnych władz. Z drugiej jednak strony, warto zadać pytanie, czy przyjęty przez Pakt model zaangażowania okazał się optymalny? Porównując aktywność NATO w Libii oraz politykę wobec Syrii bądź Bahrajnu, można zauważyć rażące dysproporcje. Stany Zjednoczone, Francja oraz Wielka Brytania, podejmując działania zmierzające do zapobieżenia katastrofie humanitarnej w Afryce Północnej, w zasadzie zignorowały równie dramatyczne wydarzenia w rejonie Zatoki Perskiej. Udowodniło to, że wbrew oficjalnym deklaracjom, względy humanitarne nie były z pewnością jedynym czynnikiem decydującym o polityce państw zachodnich.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2908
ISBN: 9788322621608
Pojawia się w kolekcji:Książki/rozdziały (WNS)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Lakomy_Miedzynarodowe_kontrowersje_wokol_interwencji_NATO_w_Libii.pdf376,72 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons