Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2919
Title: Husserl w Polsce : bibliografia 1895-2010
Authors: Bęben, Dariusz
Ples-Bęben, Marta
Keywords: Husserl; Polska; bibliografia
Issue Date: 2013
Publisher: Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstract: Recepcja fenomenologii Edmunda Husserla dokonuje się w Polsce już od ponad stu lat. Minęło zatem wystarczająco wiele czasu, by pokusić się o próbę podsumowania. Twórca fenomenologii wielokrotnie zapowiadał, że fenomenologia jest zadaniem kolejnych pokoleń. Nie przypuszczał jednak zapewne, że stanie się ona jednym z najważniejszych kierunków filozofii XX wieku. Dzięki uczniom Husserla jego nauka rozprzestrzeniła się w całym filozoficznym świecie, co nie obyło się bez niejednokrotnego kwestionowania najważniejszych wyników pracy ich nauczyciela. Trzeba bowiem pamiętać, że historia fenomenologii naznaczona jest herezją. W tym jednak przypadku owa herezja ma niezwykłą moc sprawczą, by przywołać przypadek Doriona Cairnsa w USA, Jeana -Paula Sartre’a we Francji czy Jana Patočki w Czechosłowacji. Tę tezę potwierdza także fenomenologia ontologiczna Romana Ingardena. Po niemal stuleciu oddziaływania myśli Edmunda Husserla nadszedł czas szerszego spojrzenia na rozwój jej odbioru w filozofii polskiej. Jednym ze sposobów badania dróg rozwoju wpływów oraz inspiracji jest bibliografia – zarówno podmiotowa, jak i przedmiotowa. W 1999 roku Steven Spileers przygotował światową bibliografię obejmującą fenomenologiczne opracowania i komentarze, a także tłumaczenia prac Edmunda Husserla1. Choć owa „światowość” została znacznie zawężona – do krajów zachodniej Europy i USA – to i tak wymienione w niej prace poświęcone Husserlowi można liczyć w tysiącach. Niestety, brakowało tam polskich dokonań, co właśnie spieszymy uzupełnić. W tym krótkim wprowadzeniu chcielibyśmy się ograniczyć do przedstawienia kilku wniosków, które wynikają z prezentowanej bibliografii. Uważamy, że będą one mogły – wraz z bibliografią – stanowić wstęp do poważniejszego zadania, jakim jest przygotowanie historii polskiej fenomenologii.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2919
ISBN: 9788322622049
Appears in Collections:Książki/rozdziały (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Beben_Husserl_w_Polsce.pdf1,96 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons