Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2964
Title: Przekłady literatury dla dzieci i młodzieży - między przekazem wielokulturowym a zunifikowanym
Authors: Niesporek-Szamburska, Bernadeta
Keywords: przeklady literatury dla dzieci; przeklady literatury dla młodieży; rynek przekładów; Klasyfikacja przekładu dla dzieci i młodzieży; przekład integralny; przekład tekstu; przekład scalony; adaptacje
Issue Date: 2009
Publisher: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: K. Heska-Kwaśniewicz (red.), "Literatura dla dzieci i młodzieży (po roku 1980). T. 2" (S. 46-71). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstract: Przekład literatury światowej dla dzieci i młodzieży w ciągu ostatniego dwudziestopięciolecia stał się zjawiskiem bogatym i skomplikowanym. Książka dla młodego odbiorcy tłumaczona z innych języków stanowi w Polsce co roku około 50% wydawanych tytułów. Wśród tekstów dominują te tłumaczone z języka angielskiego (tytuły z Wielkiej Brytanii i amerykańskie). Duży udział mają w przekładzie tytuły nastawione na ludyczny styl odbioru: z elementami konwencjonalnymi, stereotypowymi, rozpoznawanymi natychmiast przez młodego czytelnika — wiele wśród nich było tytułów przyswajanych cyklicznie lub w seriach związanych z gatunkami należącymi do literatury popularnej (horror, romans, kryminał). Sporo też takich, które nawiązują nieustająco do języka filmu, komiksu, gier komputerowych, z towarzyszącą im sprzedażą gadżetów, co prowadzi do rozpowszechniania kultury uniwersalnej, pozbawionej narodowej i autorskiej tożsamości. Dotyczy to zwłaszcza częstych wśród książek dziecięcych przeróbek, uproszczeń i adaptacji (zamiast oryginalnych tekstów). Mają jednak w przekładzie swój udział teksty wartościowe, lektury ambitne, które wykraczają poza obszar dotychczasowych oczekiwań czytelniczych i wymuszają na odbiorcy „poszukiwanie nowych sposobów interpretacji i uruchomienia niestereotypowych strategii odbiorczych”. Istotne jest, by ich promocja stała się problemem ważnym dla wydawców, bibliotekarzy i nauczycieli.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2964
ISBN: 9788322618158
Appears in Collections:Książki/rozdziały (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Niesporek_Szamubrska_Przeklady_literatury_dla_dzieci_i_mlodziezy.pdf574,71 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons