Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2967
Title: Obraz pisma u ludzi z epizodem depresyjnym
Authors: Sójka, Mirosław
Widła, Tadeusz
Keywords: psychologia sądowa; obraz pisma
Issue Date: 2011
Publisher: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: J. M. Stanik (red.),"Psychologiczne i interdyscyplinarne problemy w opiniodawstwie sądowym w sprawach cywilnych" (S. 222-227). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstract: Zagadnienie obecności w piśmie ręcznym śladów przeżywania epizodu depresyjnego przez autora rękopisu opisywano już zarówno w literaturze medycznej, jak i kryminalistycznej (Bastin, 1988; Buquet, 1994; Chłopicki, Olbrycht, 1959; Locard, 1959; Santoy, 1984; Stein‑Lewinson, 1984; Witkowski, 1990). Są to jednak uogólnienia przypadków; bywa, że bardzo wymownych, a zatem tylko twierdzenia naukowców, a nie twierdzenia naukowe, czyli takie, za które nauka ręczy swym autorytetem, stanowią one bowiem rezultat badań przeprowadzonych odpowiednio do paradygmatu metodologicznego. A właśnie twierdzenia naukowe eksperci powinni preferować jako podstawy czynienia ustaleń, wnioskowań i analizy wyników. Eksperci pismoznawcy oczekują na takie twierdzenia, bo coraz częściej stawiane są im pytania o obecność w pisemnych oświadczeniach woli oznak znajdowania się piszących w sytuacjach, o których mowa w art. 82 kc lub 945 kc. Pytania o znajdowanie się autora w stanie depresji (potoczne określenie epizodu depresyjnego) stawiane są także pismoznawcom badającym listy pożegnalne samobójców.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2967
ISBN: 9788322619898
9788380126459
Appears in Collections:Książki/rozdziały (WPiA)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Sojka_Obraz_pisma_u_ludzi_z_epizodem_depresyjnym.pdf335,35 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons