Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/3033
Title: Sprawiedliwość społeczna: obecność problemu w polskiej filozofii społecznej
Authors: Ślęczek-Czakon, Danuta
Keywords: filozofia społeczna; sprawiedliwość
Issue Date: 2014
Publisher: Katowice: "Śląsk"
Citation: T. Czakon, D. Ślęczek-Czakon (red.), "Współczesna filozofia społeczna w Polsce : wybrane problemy" (S. 112-151). Katowice : "Śląsk"
Abstract: Autorka przedstawia obecność problemu sprawiedliwości społecznej w polskiej literaturze naukowej po 1989 roku. W wypowiedziach o sprawiedliwości społecznej zauważa pewną tendencję - po transformacji ustrojowej na pewien czas ten problem „zniknął”, nie był znaczący, choć pojawiał się w wypowiedziach kilku osób (L. Kołakowski, W. Morawski, J. Dziewulski, T. Kowalik). Od roku 1995 problem ten pojawia się coraz wyraźniej, choć nie był głównym czy dominującym. Rozważania o sprawiedliwości w ogóle i sprawiedliwości społecznej dotyczą kilku płaszczyzn: historyczno-filozoficznej, ekonomiczno-gospodarczej, prawnej, kulturowej (etniczność, globalizacja, wielokulturowość), socjologicznej, czasem także psychologicznej i politycznej. Akademiccy przedstawiciele filozofii społecznej czy politycznej w latach 1989-2010 byli niemal nieobecni. W myśleniu o sprawiedliwości dominowali socjologowie, ekonomiści, prawnicy.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/3033
ISBN: 9788371648465
Appears in Collections:Książki/rozdziały (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Sleczek-Czakon_Sprawiedliwosc_spoleczna.pdf978,15 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Items in RE-BUŚ are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.