Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/3040
Tytuł: Horyzonty Ryszarda Kapuścińskiego
Autor: Nowacka, Beata
Słowa kluczowe: Ryszard Kapuściński; proza polska 20 wieku
Data wydania: 2012
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Źródło: E. Dutka, M. Tomczok (red.), "Proza polska XX wieku : przeglądy i interpretacje. T. 2, Z perspektywy nowego stulecia" (S. 69-81). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.
Abstrakt: In the article there is proposed a critical look at the oeuvre of Ryszard Kapuściński from the perspective of his intellectual masters. Herodotus, Joseph Conrad and Bronisław Malinowski appear not only as great individualities in the history of the world but most of all, as incisive teachers accompanying him at different levels of his writing self-knowledge. Father of history gives Kapuściński first lesson on arcane of reportage, Korzeniowski shows him the consequences of European colonization and teaches him how to uncover the true reasons behind events, whereas Malinowski guides him to encounter with the Other. A need of mobility is common to all of them, a want of living which directly embraces the outside world and genuine care for artistic quality of their works
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/3040
ISBN: 9788322620595
9788380125636
Pojawia się w kolekcji:Książki/rozdziały (W.Fil.)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Nowacka_Horyzonty_Ryszarda_Kapuscinskiego.pdf329,83 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons