Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/3063
Tytuł: Kawaler Kazimierz Przerwa-Tetmajer
Autor: Jakóbczyk, Jan
Słowa kluczowe: Kazimierz Przerwa‑Tetmajer; literatura polska
Data wydania: 2011
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Źródło: K. Kralkowska-Gątkowska, B.Nowacka (red.),"Rodzina w czasach przełomów : literackie diagnozy od XIX do XXI wieku" (S. 96-104). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.
Abstrakt: Kazimierz Przerwa‑Tetmajer remained a bachelor till the very last days of his life although he wanted to get married several times. Being a bachelor is thus his fundamental experience, also determining his opinions on family. The author of Skalne Podhale looks at the world, people and relations between them only from the perspective of a bachelor and this is a key issue here. Another problem is an attempt to define who a bachelor is and what “being a bachelor” means. The simple term requires respecting a series of historical, cultural and social relations. Hence, there is a criticism of the simple identifications, and clear identity diagnoses. The state of a bachelor codepends on the vision and a way of understanding the rules constituting the institution of family. Tetmajer’s works illustrate these bachelor‑family complications very well.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/3063
ISBN: 9788322620328
9788380126541
Pojawia się w kolekcji:Książki/rozdziały (W.Hum.)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Jakobczyk_Kawaler_Kazimierz_Przerwa_Tetmajer.pdf298,87 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons