Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/3114
Tytuł: Sztuka zamieszkiwania - o wierszu "Drzewo to dom" Julii Hartwig
Autor: Dutka, Elżbieta
Słowa kluczowe: Julia Hartwig; Drzewo to dom
Data wydania: 2011
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Źródło: K. Kralkowska-Gątkowska, B.Nowacka (red.),"Rodzina w czasach przełomów : literackie diagnozy od XIX do XXI wieku" (S. 342-353). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.
Abstrakt: The article is an analysis the poem by Julia Hartwig Drzewo to dom. The text from the book of poetry Zobaczone is real by the author as an expression of a deep need of a “double rooting” in a spiritual, metaphysical as well as earthly, physical sense, but also as a poetical reflection on the art of living in oneself, in one’s psychophysical separation, in the culture, and, among others, in the community of a “human family”.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/3114
ISBN: 9788322620328
9788380126541
Pojawia się w kolekcji:Książki/rozdziały (W.Fil.)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Dutka_Sztuka_zamieszkiwania_o_wierszu_Drzewo_to_dom_Julii_Hartwig.pdf347,46 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons