Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/3167
Title: Plan 6-letni w poezji dla dzieci jako projekt nowej mitologii : (na podstawie tekstów publikowanych na łamach "Płomyczka")
Authors: Wójcik-Dudek, Małgorzata
Keywords: Płomyczek; plan 6-letni 1950-1955; poezja dla dzieci 1950-1955
Issue Date: 2013
Publisher: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: K. Heska-Kwaśniewicz, K. Tałuć (red.), "Literatura dla dzieci i młodzieży (1945-1989). T. 3" (S. 94-105). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstract: Od połowy 1948 roku w polskim życiu politycznym zaczęły następować szybkie zmiany sygnowane przez sierpniowe plenum PPR‑u, zjednoczeniowy zjazd ruchu robotniczego, który powołał Polską Zjednoczoną Partię Robotniczą, uchwalenie planu 6‑letniego czy rozpoczęcie kolektywizacji rolnictwa. Nowe, silnie popularyzowane hasła stały się podstawą walki o nowy wspaniały świat, także ten szkolny: „Świadomość tego, że marksizm‑leninizm ma być postawą ideologiczną wszystkich poczynań naszych w dziedzinie oświaty i kultury, musi nie tylko stać się powszechną zasadą — słowa »marksizm‑leninizm « nasycone być muszą szczególną treścią, muszą być rozszyfrowane w sposób jak najbardziej konkretny dla każdej specjalnej gałęzi”. Według Melanii Kierczyńskiej realizm socjalistyczny zmuszał nie tylko do przemodelowania świadomości estetycznej, ale także do reinterpretacji dotychczasowej tradycji kultury. Tym samym mógł wpływać na tworzenie nowej, socjalistycznej literatury, „wykuwać nowe programy szkolne i wspomagać rewolucyjną praktykę wychowawczą”.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/3167
ISBN: 9788322621196
Appears in Collections:Książki/rozdziały (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Wojcik_Dudek_Plan_6_letni_w_poezji_dla_dzieci_jako_projekt_nowej.pdf452,61 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons