Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/3197
Title: Czytelnictwo dzieci i młodzieży : zarys
Authors: Socha, Irena
Keywords: czytelnictwo dzieci; czytelnictwo młodzieży; czytelnictwo
Issue Date: 2013
Publisher: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: K. Heska-Kwaśniewicz, K. Tałuć (red.), "Literatura dla dzieci i młodzieży (1945-1989). T. 3" (S. 301-327). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstract: Czytelnictwo dzieci i młodzieży — od najwcześniejszych lat życia po koniec edukacji szkolnej i osiągnięcie dojrzałości — uznawane było w okresie PRL‑u za jedną z najistotniejszych kwestii społecznych, zarówno z perspektywy pedagogicznych procesów edukacyjno‑wychowawczych, jak i ze względów ideologiczno‑politycznych. Okres ten nie był oczywiście jednorodny, historyczno‑polityczne zwroty, przemiany społeczne i reformy edukacyjne wpływały na specyfikę edukacji czytelniczej i postawy czytelnicze młodego odbiorcy. Pamiętać trzeba także o dwoistej naturze zachowań czytelniczych: kierowanych — praktykowanych w szkole czy młodzieżowej organizacji, oraz spontanicznych — realizowanych swobodnie według indywidualnych upodobań, inspirowanych zwykle tradycją czytań rodzinnych i zainteresowaniami. Także w czytelnictwie dzieci — podobnie jak w odniesieniu do publiczności dorosłej — możemy mówić o wieloobiegowości czytelniczych praktyk, o uczestnictwie młodych w oficjalnej, a więc szkolnej, instytucjonalnej kulturze książki, ale równolegle w nieformalnej — rodzinnej czy towarzyskiej, a także o uczestnictwie w obiegu „źle widzianym” czy nawet niedozwolonym, podziemnym. Czytelnictwo dziecięco‑młodzieżowe od roku 1945 do końca lat 80. stanowiło, mimo zmieniających się warunków, zamkniętą epokę, miało bowiem istotne cechy wspólne. W latach 90. czytelnictwo to przedstawiało się już zupełnie inaczej ze względu na całkowicie nowy kontekst technologiczny i kulturowy. Współczesne badania czytelnictwa, jeśli chcą realizować, oprócz poznawczej, także istotną społecznie funkcję diagnostyczno‑prognostyczną, muszą objąć nowe obszary zagadnień i postawić nowe pytania, zwłaszcza dotyczące koegzystencji różnych dróg, narzędzi i kontekstów obcowania z piśmiennością i lekturami.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/3197
ISBN: 9788322621196
Appears in Collections:Książki/rozdziały (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Socha_Czytelnictwo_dzieci_i_mlodziezy_Zarys.pdf662,14 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons