Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/3198
Title: Rozwój bibliotek szkolnych w Polsce w latach 1945-1980
Authors: Langer, Hanna
Keywords: biblioteki szkolne; funkcja pedagogiczna biblioteki szkolnej; system oświaty w Polsce; cenzura w bibliotekach
Issue Date: 2013
Publisher: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: K. Heska-Kwaśniewicz, K. Tałuć (red.), "Literatura dla dzieci i młodzieży (1945-1989). T. 3" (S. 328-351). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstract: Problematykę bibliotek szkolnych należy rozważać przynajmniej w dwóch aspektach — miejsca w ogólnokrajowej sieci bibliotecznej oraz pozycji w systemie oświaty. Poszczególne okresy rozwoju bibliotek szkolnych wyznaczają zatem zarówno zmiany organizacyjne i prawne w bibliotekarstwie, jak również przeprowadzone reformy systemu oświaty. Wskutek działań wojennych, ale przede wszystkim polityki okupanta wobec polskiej kultury w czasie drugiej wojny światowej, zniszczeniu uległy m.in. księgozbiory prywatne i państwowe, w tym zasoby bibliotek szkolnych, których straty oszacowano na 84%.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/3198
ISBN: 9788322621196
Appears in Collections:Książki/rozdziały (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Langer_Rozwoj_bibliotek_szkolnych_w_Polsce_w_latach_1945_1980.pdf562,06 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons