Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/3273
Tytuł: Styrene epoxidation over heterogeneous manganese(III) complexes
Autor: Kuźniarska-Biernacka, Iwona
Lisińska-Czekaj, Agata
Czekaj, Dionizy
José Alves, Maria
Mauricio Fonseca, Antonio
Correia Neves, Isabel
Słowa kluczowe: Catalyst selectivity; Catalysts; Manganese; Spectroscopic analysis; Styrene; Zeolites
Data wydania: 2016
Źródło: Archives of Metallurgy and Materials, 2016, iss. 3, s. 1477-1482
Abstrakt: The manganes(III) complex functionalised with 2,3-dihydropyridazine has been encapsulated in the supercages of the NaY zeolite using two different procedures, flexible ligand and in situ complex. The parent zeolite and the encapsulated manganese(III) complexes were screened as catalysts for styrene oxidation by using t-BOOH as the oxygen source in acetonitrile. Under the optimized conditions, the catalysts exhibited moderate activity with high selectivity to benzaldehyde (spectroscopic grade) used for FTIR analysis was purchased from Merck.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/3273
DOI: 10.1515/amm-2016-0242
ISSN: 1733-3490
Pojawia się w kolekcji:Artykuły (WINOM)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Kuzniarska-Biernacka_Styrene_epoxidation_over_heterogeneous_manganese_complexes.pdf917,28 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons