Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/3399
Tytuł: Semantika kategorii prostanstva v etiologiceskih legendah Bolgar
Autor: Nadel-Czerwińska, Margarita
Słowa kluczowe: Bulgarian legends; Category of space
Data wydania: 2009
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Źródło: M. Cichońska (red.), "Kategorie w języku : język w kategoriach" (S. 228-235). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.
Abstrakt: The records of ethiological Bulgarian legends, published by E. Ognyanova, represent a rare, difficult for collecting material of oral national stories. These stories are not considered, in particular, even in the multivolume academic publication of the Bulgarian folklore.In myth and fairy tale the space is always sacral, even in case, when this is a space of human life. The article is based on the analysis of the Bulgarian toponymic material which reflects categories and attitudes of this space.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/3399
ISBN: 978-83-226-1764-9
Pojawia się w kolekcji:Książki/rozdziały (W.Fil.)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Nadel-Czerwinska_Semantika_kategorii_prostranstva_v_etnologiceskih_legendah.pdf690,61 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons