Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/3413
Title: Oficjalna nazwa jednego z trzech urzędowych języków w Bośni i Hercegowinie - konflikt nazwotwórczy
Authors: Bońkowski, Robert
Keywords: Slawistyka; Język bośniacki; Bośnia i Hercegowina; Konflikt nazwotwórczy
Issue Date: 2010
Publisher: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: J. Stawnicka (red.), "Komunikacja w sytuacjach kryzysowych. [T. 1]" (S. 166-175). Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego; Oficyna Wydawnicza WW.
Abstract: W niniejszym artykule omówiono współczesną sytuację językową w Bośni i Hercegowinie – państwie, w którym niełatwo współżyją trzy narody konstytucyjne – Muzułmanie, bośniaccy Chorwaci oraz bośniaccy Serbowie. Każdy z nich posługuje się innym językiem: Serbowie – serbskim, Chorwaci – chorwackim, natomiast Muzułmanie zaczęli nazywać język, jaki kodyfi kują, nie nazwą swojego narodu (Boszniacy), a historyczną nazwą (bosanski), odnoszącą się do całości terytorium Bośni i obejmującej swym znaczeniem wszystkich jej mieszkańców. Rodzi to konfl ikt z populacją niemuzułmańską, stwarzając sytuacje kryzysowe.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/3413
ISBN: 978-83-60743-39-3
Appears in Collections:Książki/rozdziały (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bonkowski_Oficjalna_nazwa_jednego_z_trzech_urzedowych_jezykow.pdf461,26 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons