Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/3454
Title: Szerzenie świadomości prawnej wśród najmłodszych na podstawie książki "Dzieciom wyjawię, co piszczy... w prawie Krystyny Sapiehy
Authors: Jagodzińska, Diana
Keywords: Krystyna Sapieha; świadomość prawna dzieci; edukacja prawnicza dzieci; Dzieciom wyjawię, co piszczy… w prawie
Issue Date: 2015
Publisher: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: B. Niesporek-Szamburska, M. Wójcik-Dudek, A. Zok-Smoła (red.), " (Przed)szkolne spotkania z lekturą" (S. 477-490). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstract: The article is an extensive review of the Krystyna Sapieha’s book Children reveal what squeaks… in the law. The author synthetically presents arguments for the spread of legal awareness among children and presents a book in mainstream activities undertaken in order to build legal competence in children. Then presents in detail the circumstances of writing a book, its creator and the content of contents. Review ends evaluate the usefulness of the publication in the educational process and to present options for its practical use.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/3454
ISBN: 9788380126237
Appears in Collections:Książki/rozdziały (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Jagodzinska_Szerzenie_swiadomosci_prawnej_wsrod_najmlodszych.pdf397,15 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons