Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/3535
Title: Identyfikacja i kształtowanie się tożsamości młodzieży - aspekty teoretyczne i przyczynki empiryczne
Authors: Szczurek-Boruta, Alina
Keywords: tożsamość młodzieży; pedagogika społeczna; tożsamość jednostki
Issue Date: 2010
Publisher: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: E. Syrek, (red.), "Czas społeczny akademickiego uczestnictwa w rozwoju i doskonaleniu civil society : księga jubileuszowa dedykowana profesorowi Andrzejowi Radziewiczowi-Winnickiemu w 65. rocznicę urodzin" (S. 384-395). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstract: Tekst ten dedykuję Panu Profesorowi Andrzejowi Radziewiczowi‑Winnickiemu z okazji Jego Jubileuszu. Dotykam w nim kwestii, które od lat porusza Profesor w Swym trudzie pedagogicznym i pisarskim. Zapisem tym chcę jedynie wzmocnić wagę Jego kierunku myślenia i poszukiwań. W literaturze przedmiotu znaleźć można różne punkty widzenia, aspekty postrzegania identyfikacji jako określonej kategorii psychologicznej, socjologicznej bądź pedagogicznej. Przeglądu sposobów ujmowania identyfikacji dokonuje Profesor Andrzej Radziewicz‑Winnicki. Szczególną zasługą Profesora w tym względzie jest to, że jako pierwszy w latach 70. XX wieku zaproponował postrzeganie identyfikacji jako kategorii stricte pedagogicznej. Sposób rozumienia omawianego zjawiska jest w Jego ujęciu ściśle związany z tradycyjną teorią wychowania, postulującą prowadzenie celowej, świadomej i intencjonalnej działalności wychowawczej w grupach społecznych różnego typu. Do problematyki identyfikacji powrócił Profesor Andrzej Radziewicz‑Winnicki po latach: „[…] poszukując nowych mechanizmów edukacyjnego integrowania wielu kultur (wzorów, norm, wartości), być może warto zwrócić baczną uwagę na rolę i znaczenie mechanizmów identyfikacyjnych w kreowaniu tożsamości wychowanka”. Wpływ na wskrzeszenie — jak pisze — „prowadzonych przed laty dywagacji w nowym kontekście zmiany społecznej miał przede wszystkim wzgląd na praktyczno‑społeczną implikację zagadnienia oraz wzgląd natury naukowo‑poznawczej, a także przekonanie autora, że procesy identyfikacyjne (identyfikacji społecznej) należą do tej sfery rzeczywistości, o której wiedza społeczna jest skromna”. Problemy związane z procesem identyfikacji, będące przedmiotem badań nauk społecznych, przeniesione na grunt pedagogiki powracają także w najnowszym dziele Jubilata — w podręczniku pedagogiki społecznej, w którym oprócz przywoływanych poprzednio ujęć Profesor przedstawia czynnikową systematyzację głównych przyczyn i problemów warunkujących powstanie procesów identyfikacyjnych, planowanie działań społecznych i pedagogicznych oraz socjotechniczne dyrektywy sprawcze.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/3535
ISBN: 9788322619674
Appears in Collections:Książki/rozdziały (WSiNoE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Szczurek_Boruta_Identyfikacja_i_ksztaltowanie_sie_tozsamosci_mlodziezy.pdf458,1 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons