Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/3546
Title: Chart - przewodnik dusz : psia symbolika rytuału przejścia w "Próchnie" Wacława Berenta
Authors: Kralkowska-Gątkowska, Krystyna
Keywords: Próchno; Wacław Berent; symbolika przejścia
Issue Date: 2010
Publisher: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: J. Jakóbczyk, K. Kralkowska-Gątkowska, M. Piekara (red.), "Alfabet Paszka : Berent, stylistyka (i okolice), Żeromski " (S. 79-94). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstract: Próchno, modernistyczna powieść o dekadencji środowiska zachodnioeurepejskich artystów, da się opisać także jako utwór o zintensyfikowanym umieraniu. Odchodzą tutaj po kolei albo równocześnie, na oczach czytelnika, stary histrion Borowski, dziennikarz Jelsky, kompozytor von Hertenstein i poeta Müller.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/3546
ISBN: 9788322619782
Appears in Collections:Książki/rozdziały (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kralkowska_Gatkowska_Chart_przewodnik_dusz_Psia_symbolika.pdf303,28 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons