Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/3594
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorMarciniak, Przemysław-
dc.date.accessioned2018-05-15T12:08:17Z-
dc.date.available2018-05-15T12:08:17Z-
dc.date.issued2009-
dc.identifier.isbn9788322618929-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12128/3594-
dc.description.abstract"Analizowany materiał podzieliłem na pięć rozdziałów. W pierwszym starałem się naszkicować obraz recepcji Bizancjum w sztuce i polityce, koncentrując się na przykładach szczególnie jaskrawych. Zamieszczone w nim teksty mają charakter jedynie poglądowy i powinny służyć wskazaniu pozaliterackich przestrzeni, w których pojawiał się problem Wschodniego Cesarstwa. W rozdziale drugim przedstawiam historię recepcji wyrażeń bizantynizm i bizantyński oraz obrazu Bizancjum w historiografii, ze szczególnym uwzględnieniem pism trzech uczonych oświeceniowych, którzy wywarli największy wpływ na sposób postrzegania Cesarstwa w wiekach późniejszych.Rozdział trzeci dotyczy wykorzystania Bizancjum w literaturze europejskiej (głównie zachodnioeuropejskiej). Moje rozważania kończą się zasadniczo na wieku XIX. Utwory pochodzące z wieku XX zostały omówione w ostatniej części rozprawy.Rozdział czwarty poświęciłem analizie recepcji Bizancjum w kulturze i literaturze polskiej, koncentrując się na dwóch mniej znanych tekstach literackich oraz najoryginalniejszym polskim utworze inspirowanym Bizancjum (czyli Bazilissie Teofanu Tadeusza Micińskiego).Piąty rozdział dotyczy Bizancjum w kulturze masowej XX (a miejscami nawet XXI) wieku. Ze wszystkich ten właśnie ma najbardziej otwarty charakter, nie tylko ze względu na utwory, które pominąłem, ale również na te, które wciąż powstają".pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.rightsUznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/*
dc.subjectsztuka bizantyjskapl_PL
dc.subjectBizancjum w literaturzepl_PL
dc.subjectCesarstwo Bizantyńskiepl_PL
dc.titleIkona dekadencji : wybrane problemy europejskiej recepcji Bizancjum od XVII do XX wiekupl_PL
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/bookpl_PL
Appears in Collections:Książki/rozdziały (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Marciniak_Ikona_dekadencji_wybrane_problemy.pdf33,4 MBAdobe PDFView/Open
Show simple item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons