Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/3609
Tytuł: "Auxilium Sociale - Wsparcie Społeczne" i studia podyplomowe - cenne inicjatywy Profesora Andrzeja Radziewicza-Winnickiego
Autor: Raś, Danuta
Słowa kluczowe: prof. Andrzej Radziewicz-Winnicki; „Auxilium Sociale — Wsparcie Społeczne” - kwartalnik; studia podyplomowe
Data wydania: 2010
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Źródło: Danuta Raś. (2010). "Auxilium Sociale - Wsparcie Społeczne" i studia podyplomowe - cenne inicjatywy Profesora Andrzeja Radziewicza-Winnickiego. W: E. Syrek (red.), "Czas społeczny akademickiego uczestnictwa w rozwoju i doskonaleniu civil society : księga jubileuszowa dedykowana profesorowi Andrzejowi Radziewiczowi-Winnickiemu w 65. rocznicę urodzin" (S. 762-768). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstrakt: Ważną inicjatywą Profesora Andrzeja Radziewicza‑Winnickiego było zapoczątkowanie i wspieranie twórczych projektów naukowo‑wydawniczych środowiska. W roku 1997 na rynku wydawniczym ukazał się kwartalnik „Auxilium Sociale — Wsparcie Społeczne”. Jak pisał Profesor w pierwszym numerze pisma: „Celem podstawowym podjętej inicjatywy jest stymulacja wzrostu zainteresowania opinii publicznej w kraju problematyką niepełnej sprawności oraz innych sytuacji i problemów szczególnie trudnych […] wymagających zorganizowanej pomocy”. Zespół redakcyjny pragnął poddać analizie bariery społeczne, ograniczające szansę ludzi na udział w życiu społecznym, tak aby wzrastająca świadomość konsekwencji braku lub niepełnej sprawności, przyczyniła się do powszechniejszego inicjowania działań stricte kompensacyjnych.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/3609
ISBN: 9788322619674
Pojawia się w kolekcji:Książki/rozdziały (WNS)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Ras_Auxilium_Sociale_wsparcie_spoleczne_i_studia_podyplomowe.pdf279,94 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons