Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/3638
Tytuł: Future learning system : drama w nauczaniu języka angielskiego : perspektywa psychopedagogiczna
Autor: Gałązka, Alicja
Słowa kluczowe: Future learning system; Teatr w edukacji; Język angielski studia i nauczanie metody aktywne
Data wydania: 2013
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstrakt: Niniejsza praca prezentuje autorską metodę nauczania języków obcych Future Learning System (FLS), która oparta jest na najnowszych osiągnięciach z zakresu neuroglottodydaktyki5, konstruktywistycznej dydaktyki języków obcych oraz humanistycznej, niedyrektywnej pedagogice6, podkreślającej potrzeby uczącego się, jego zainteresowania oraz autonomię. FLS to zintegrowane podejście holistyczne do nauczania języka obcego, które umożliwia odpowiednie zindywidualizowanie technik kształcenia, zgodnie z potrzebami, zainteresowaniami i oczekiwaniami uczniów, co jest niezwykle ważne zwłaszcza w uczeniu osób dorosłych.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/3638
ISBN: 9788322621233
Pojawia się w kolekcji:Książki/rozdziały (WNS)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Galazka_Future_learning_system.pdf4,11 MBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons