Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/3638
Title: Future learning system : drama w nauczaniu języka angielskiego : perspektywa psychopedagogiczna
Authors: Gałązka, Alicja
Keywords: Future learning system; Teatr w edukacji; Język angielski studia i nauczanie metody aktywne
Issue Date: 2013
Publisher: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstract: Niniejsza praca prezentuje autorską metodę nauczania języków obcych Future Learning System (FLS), która oparta jest na najnowszych osiągnięciach z zakresu neuroglottodydaktyki5, konstruktywistycznej dydaktyki języków obcych oraz humanistycznej, niedyrektywnej pedagogice6, podkreślającej potrzeby uczącego się, jego zainteresowania oraz autonomię. FLS to zintegrowane podejście holistyczne do nauczania języka obcego, które umożliwia odpowiednie zindywidualizowanie technik kształcenia, zgodnie z potrzebami, zainteresowaniami i oczekiwaniami uczniów, co jest niezwykle ważne zwłaszcza w uczeniu osób dorosłych.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/3638
ISBN: 9788322621233
Appears in Collections:Książki/rozdziały (WNS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Galazka_Future_learning_system.pdf4,11 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons