Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/367
Tytuł: Separation theorems for conditional functional equations
Autor: Fechner, Włodzimierz
Słowa kluczowe: Sandwich Theorem; Separation; Hyers–Ulam Stability; Conditional Functional Equation
Data wydania: 2007
Źródło: Annales Mathematicae Silesianae, Nr 21 (2007), s. 31-40
Abstrakt: We prove two separation theorems for solutions of conditional Cauchy and Jensen equations.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/367
ISSN: 0860-2107
Pojawia się w kolekcji:Artykuły (WNŚiT)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Fechner_Separation_theorems_for_conditional_functional_equations.pdf605,99 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons