Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/3711
Tytuł: Funkcja pragmatyczna orędzia noworocznego prezydenta : (na materiale tekstów wystąpień Prezydenta Federacji Rosyjskiej oraz Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej)
Autor: Nowak, Izabela
Słowa kluczowe: pragmatyka językowa; jezyk polski; język rosyjski; orędzie prezydenckie; strategie manipulacji językiem
Data wydania: 2015
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Źródło: A. Charciarek, H. Fontański, J. Lubocha-Kruglik (red.), “Jednostki języka w systemie i mowie” (s. 145-156). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstrakt: The article presents material confirming that New Year’s speeches delivered by the two Presidents show some similarities as to their goal, their extralinguistic traits (periodicity, constant time and place of presentation) and composition. Significant differences between the two Presidents’ addresses have been found in terms of how their pragmatic function, being the main topic of my analysis, was carried out. The pragmatic function constitutes the hidden sense conveyed by a text. A basic way of its realization consists in pragmatic presuppositions (conventional and contextual). I have managed to establish that conventional pragmatic presuppositions are constituted similarly in both texts discussed. On the other hand, pragmatic presuppositions of a conversational kind differ substantially and it is them that, eventually, affect the potential recipient’s perception and determine the perlocutionary effect the addressers manage to achieve. These in turn constitute symptoms of language manipulation strategies that differ greatly in the two texts discussed.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/3711
ISBN: 9788380124905
9788380124899
Pojawia się w kolekcji:Książki/rozdziały (W.Fil.)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Nowak_Funkcja_pragmatyczna_oredzia_noworocznego_prezydenta.pdf494,51 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons