Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/3715
Tytuł: "Genius loci" - a man and the space
Autor: Kadłubek, Zbigniew
Słowa kluczowe: przestrzeń filozofia; miejsce filozofia
Data wydania: 2010
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Źródło: B. Malska, K. Wojcieszuk (red.), "Genius loci" : mappa della ricerca = mapa badań = research map" (S. 91-92). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstrakt: A place is always a reservoir of spirituality as it is painstakingly guarded by genius loci, a loyal and trustworthy custodian whose solicitude embraces every single manifestation of the life of a given locus. Compared to the sad silence of the world, the profound silence that comes from chaos, the touch of a genius loci is a blessing for contemporary life. The Genius loci, whose impulses emanate from a space, a view or a landscape, always touches us to the quick, its epiphanies are sudden, unexpected, and we can never call them our own.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/3715
ISBN: 9788322619483
Pojawia się w kolekcji:Książki/rozdziały (W.Hum.)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Kadlubek_Genius_loci_a_man_and_the_space.pdf289,29 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons