Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/3737
Title: "Genius loci" a hegemonistyczne ambicje człowieka
Authors: Sławek, Tadeusz
Keywords: miejsce filozofia; przestrzeń filozofia
Issue Date: 2010
Publisher: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: B. Malska, K. Wojcieszuk (red.), "Genius loci" : mappa della ricerca = mapa badań = research map" (S. 65-66). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstract: Mimo że żyjemy w przestrzeni i poprzez nią, większość z nas doświadcza jedynie tych jej fragmentów, które odnoszą się bezpośrednio do naszego życia zawodowego lub codziennych zajęć. Genius loci jest sposobem łączenia tego doświadczenia przestrzeni przez skupienie się na jej prawdziwym znaczeniu dla naszej egzystencji. Patrząc na krajobraz, zdajemy sobie sprawę z tego, że radykalne rozróżnienie pomiędzy tym, co zostało „stworzone przez człowieka”, a tym, co jest „naturalne”, przeszło znaczną przemianę. Jak ujął to Mircea Eliade, krajobraz pokazuje, że człowiek przejął rolę czasu. Obecnie, po stuleciach ludzkiej interwencji w naturalny porządek, krajobraz stał się w coraz większym stopniu kompozycją będących wytworem ludzkiej pracy artefaktów wprowadzonych do naturalnej scenerii, natomiast tajemnica przyszłości świata wydaje się polegać na naszej zdolności godzenia się z sytuacją, która skłania nas do przekonania o hegemonistycznej władzy człowieka.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/3737
ISBN: 9788322619483
Appears in Collections:Książki/rozdziały (W.Fil.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Slawek_Genius_loci_a_hegemonistyczne_ambicje_czlowieka.pdf278,97 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons