Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/386
Tytuł: Oświeceniowe tutti frutti : maskarady - konwersacja - literatura
Autor: Ryba, Janusz
Słowa kluczowe: Oświecenie Polska; Kultura polska 18 w.; Literatura oświecenia
Data wydania: 2009
Wydawca: Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstrakt: Książka jest zbiorem 12 szkiców. Te z nich, które były publikowane już wcześniej, zostały gruntownie zmodernizowane. Część szkiców prezentowanych jest po raz pierwszy. Zgromadzone teksty oddają zainteresowania i preferencje badawcze autora — przede wszystkim z ostatnich lat. Tematyczny zakres zaprezentowanych artykułów cechuje dość duża różnorodność — od dygresji o architekturze przez salonową konwersację po oświeceniowe dokonania literackie. Tę rozmaitość oddaje zawarta w tytule formuła: tutti frutti, co w języku włoskim dosłownie oznacza: „wszystkie owoce”, w przenośnym zaś znaczeniu „mieszaninę” (w języku francuskim odpowiednikiem jest termin mélanges, w rodzimej historiografii najczęściej używa się formuły, zapożyczonej z języka łacińskiego: miscellanea; oczywiście, i mélanges, i miscellanea są bardziej „czcigodne” i „szacowne” niż tutti frutti). Gdyby poszukać w tej różnorodności (charakteryzującej zbiór) jakiejś cechy wspólnej, można by za nią uznać, generalnie rzecz ujmując, tendencję do wyszukiwania zjawisk atrakcyjnych, osobliwych, także słabo dotąd przez badaczy rozpoznanych. Zaprezentowane w tomie szkice podzielone zostały na trzy części. W pierwszej (uogólniając) mamy do czynienia z problematyką obyczajową. Drugiej — patronuje biografistyka. W trzeciej zaś pomieszczone zostały teksty poświęcone oświeceniowej literaturze.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/386
ISBN: 978-83-226-1851-6
Pojawia się w kolekcji:Książki/rozdziały (W.Fil.)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Ryba_Oswieceniowe_tutti_frutti.pdf2,51 MBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons