Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/4013
Title: O znaczeniu jedzenia w wybranych książkach Marii Kruger
Authors: Jędrych, Karolina
Keywords: literatura dla młodzieży; edukacja międzykulturowa; literaturoznawstwo; motywy i tematy literackie; Maria Kruger
Issue Date: 2014
Publisher: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: B. Niesporek-Szamburska, M. Wójcik- Dudek (red.), A. Zok-Smoła (współpr.), "Wyczytać świat - międzykulturowość w literaturze dla dzieci i młodzieży" (S. 185-198). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstract: The article discusses the importance of food (its preparation and the act of eating itself) in books by Maria Krüger: Szkoła narzeczonych, Brygida, Nie wyrzucaj pieniędzy za okno. Poradnik pani domu. The author of the article points to the fact that, according to the proverb, The way to a man's heart is through his stomach it is easier to find a husband for a women that cooks. Preparing meals, though, may also be a form of women liberation and a form of her artistic activity. Finally, the descriptions of the food perform a compensatory function, and remind us what the life was like before the Second World War.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/4013
ISBN: 978-83-226-2211-7
Appears in Collections:Książki/rozdziały (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Jedrych_O_znaczeniu_jedzenia_w_wybranych_ksiazkach_Marii_Kruger.pdf357,94 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons