Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/4020
Title: Korupcja jako zjawisko społeczno-polityczne i medialne
Authors: Nowakowski, Krzysztof
Keywords: korupcja; afery polityczne; rola mediów w ujawnianiu korupcji; dziennikarstwo śledcze
Issue Date: 2009
Publisher: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: M. Kolczyński, M. Mazur, S. Michalczyk (red.), “Mediatyzacja kampanii politycznych” (s. 325-343). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstract: "Media spełniają funkcje społeczne (socjalizowanie, orientowanie, dostarczanie rozrywki i integrowanie), polityczne (tworzenie publiczności, wyrażanie opinii stron politycznych, socjalizowanie polityczne, kształcenie polityczne, krytyka i kontrola), ekonomiczne (przyspieszanie obiegu towarów i pieniądza, kształcenie siły roboczej, terapia socjalna, pomoc w legitymizowaniu rzeczywistości) oraz informacyjne2. Uczestniczą w kształtowaniu świadomości społecznej, także tej dotyczącej korupcji. Potwierdzają to badania socjologiczne".
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/4020
ISBN: 9788322618554
Appears in Collections:Książki/rozdziały (WNS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Nowakowski_Korupcja_jako_zjawisko_spoleczno_polityczne.pdf643,07 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons