Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/4021
Title: Komunikacyjny efekt "jo-jo" - propagandyzacja polskiego marketingu politycznego
Authors: Kolczyński, Mariusz
Keywords: marketing polityczny; kampanie wyborcze; propaganda polityczna; mediatyzacja kampanii politycznych
Issue Date: 2009
Publisher: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: M. Kolczyński, M. Mazur, S. Michalczyk (red.), “Mediatyzacja kampanii politycznych” (s. 347-360). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstract: "Obserwacja wydarzeń politycznych rozgrywających się na polskiej scenie politycznej od czasu wyborów parlamentarnych w 2005 r. skłania do sformułowania wielu wniosków odnoszących się do rozwoju praktyki komunikowania politycznego w Polsce. Wydaje się, że rozwój ten odbywa się w sposób swoisty dla polskiego kontekstu politycznego — sposób formatowania treści i przekazywania komunikatów politycznych bardziej przypomina tradycyjne strategie propagandowe (przybierające formę nowoczesnej medialnej propagandy) niż komunikacyjne strategie marketingowe, kojarzone współcześnie z rywalizacją polityczną w krajach rozwiniętej demokracji".
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/4021
ISBN: 9788322618554
Appears in Collections:Książki/rozdziały (WNS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kolczynski_Komunikacyjny_efekt_jo_jo_propagandyzacja.pdf612,97 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons