Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/4037
Title: "Nie umiem powiedzieć słowem" : o (nie)wyrażalności w poezji Haliny Poświatowskiej (próba rozpoznania)
Authors: Piotrowiak, Jan
Keywords: Halina Poświatowska; literatura teoria
Issue Date: 2010
Publisher: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: J. Olejniczak, A. Szawerna-Dyrszka (red.), "Na boku : pisarze teoretykami literatury?... T. 2" (S. 71-85). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.
Abstract: Tak jak w poezji odnalazła bez reszty swe ujście jej wrażliwość, uczuciowość, spontaniczność reakcji, tak też filozofia wykształciła w niej rodzaj umiaru, powściągliwości emocjonalnej, dystansu do świata, do siebie samej. Przymusiła do autorefleksji – notorycznych wręcz napomknień metapoetyckich, seryjnych wglądów autotematycznych. Ten teoretyczny zgoła punkt widzenia, uwzględniający w szerokim zakresie namysł nad naturą poezji, ale i poetycką praxis, pozwalający na „myślowy ogląd”, zazwyczaj przez pryzmat wierszy autorki Dnia dzisiejszego, odnajdywał jakże często swój wyraz i poza mową wiązaną, jak choćby w cytowanym już liście do Śliwiaka.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/4037
ISBN: 9788322619414
Appears in Collections:Książki/rozdziały (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Piotrowiak_Nie_umiem_powiedziec_slowem.pdf297,64 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons