Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/4045
Title: Lupus in fabula
Authors: Jaglarz, Kalina
Keywords: wilk; nazwy; rośliny; miejsce; biocentryzm
Issue Date: 2014
Publisher: Katowice : Grupakulturalna.pl
Citation: D. Wężowicz-Ziółkowska, E. Wieczorkowska, K. Jaglarz (red.), "Wilki i ludzie : małe kompendium wilkologii" (S. 287-304). Katowice : Grupakulturalna.pl
Abstract: Autorka w swoim artykule przywołuje różne glosa o wilku. Tekst podzielony jest na kilka podrozdziałów: o eksterminacji wilka i jego śladzie w ujęciu E. Lévinasa, o wilku w wierzeniach ludowych, w których był konstrukcją ambiwalentną, dwoistą, farmakonem, o wilku, który kryje się w nazwach roślin tj. wawrzynek wilczełyko, pokrzyk wilcza jagoda, wilczomlecz, tojad i in. Osobną część stanowi podrozdział „Korzenie”, który jest szkicem o biocentryzmie Aldo Leopolda oraz „Psalmy” – interpretacja Psalmu wilczego i Psalmu milczącego T. Nowaka, którą autorka rozwija w dywagację o wykorzenieniu człowieka z wilka i natury, o wilku jako miejscu dla człowieka, Heimacie, w duchu ekokrytyki i troskliwego namysłu nad relacją człowiek – zwierzę – miejsce.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/4045
ISBN: 9788393401147
Appears in Collections:Książki/rozdziały (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Jaglarz_Lupus_in_fabula.pdf561,51 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons