Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/4182
Title: Z perspektywy XX wieku
Authors: Olejniczak, Józef
Keywords: Henryk Sienkiewicz; literatura polska XX wieku
Issue Date: 2009
Publisher: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: B. Gontarz, M. Krakowiak (red.), "Opowiedzieć historię : prace dedykowane profesorowi Stefanowi Zabierowskiemu" (S. 121-131). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstract: Tytuł niniejszego szkicu zakrawa na historycznoliterackie samobójstwo, a z całą pewnością musi zaskakiwać naiwnością. Na początku więc niezbędne jest złożenie dwóch oświadczeń. Pierwsze: nie jest możliwa monografia, bardzo nawet obszerna, napisana nawet przez zdecydowanie wybitniejszego ode mnie badacza literatury polskiej XX wieku, która by opisała, a nawet skatalogowała funkcjonowanie tradycji Mickiewiczowskiej i intertekstualne nawiązania do tekstu Mickiewicza w literaturze polskiej minionego wieku. Takie opracowanie wymagałoby zaangażowanej pracy wielu specjalistów, gdyż — taka jest moja ocena — dzieło Adama Mickiewicza to najważniejsza płaszczyzna odniesienia dla literatury polskiej XX wieku, najważniejsza i najczęściej ożywiana tradycja literacka, a sądzę też, że po prostu także najwyższy autorytet literatury polskiej. Drugie oświadczenie wynika z pierwszego. W niniejszym szkicu nie podejmuję się zadania zarysowania nawet katalogu Mickiewiczowskich odwołań w literaturze XX wieku, będzie on raczej stanowił rodzaj rachunku sumienia literaturoznawcy i „dwudziestowiecznika”, który wypełniając swoje „obowiązki wobec literatury polskiej” wiele razy — chciał, czy nie — musiał do Mickiewicza sięgać.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/4182
ISBN: 9788322619124
Appears in Collections:Książki/rozdziały (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Olejniczak_Z_perspektywy_XX_wieku.pdf391,53 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons