Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/4185
Title: Świadomość formy literackiej
Authors: Tokarz, Bożena
Keywords: formy literackie; literatura polska
Issue Date: 2009
Publisher: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: B. Gontarz, M. Krakowiak (red.), "Opowiedzieć historię : prace dedykowane profesorowi Stefanowi Zabierowskiemu" (S. 142-161). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.
Abstract: Forma literacka jest wyrazem postawy światopoglądowej i estetycznej twórcy oraz epoki, wyrażanej w określonych figurach myśli, figurach słowa, odpowiednich do ideologii i okoliczności komunikacji. W niej dokonuje się konceptualizacja doświadczenia indywidualnego, a także zbiorowego, zrozumienie i zatrzymanie go w pamięci. Jest zwerbalizowanym zapisem uznakowienia rzeczywistości, zgodnym z przyjętym w danej kulturze i danym czasie sposobem reprezentacji zjawisk i rzeczy, ich hierarchizowania i wartościowania. Zamknięcie w formie faktów, wraz z ich kontekstem komunikacyjnym, szeroko rozumianej ideologii (jako zbioru idei), wyobraźni, emocji i indywidualnej wrażliwości może stanowić Gombrowiczowskie przekleństwo oraz skazanie pamięci na unieruchomienie w znaku. Stanowi także ślad i dowód trwania tego, co zmienne, co istnieje w ciągłym ruchu.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/4185
ISBN: 9788322619124
Appears in Collections:Książki/rozdziały (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Tokarz_Swiadomosc_formy_literackiej.pdf410,59 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons