Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/4189
Title: Wojna oczyma diarystów (Dąbrowska, Nałkowska, Iwaszkiewicz)
Authors: Paszek, Jerzy
Keywords: Maria Dąbrowska; Jarosław Iwaszkiewicz; Zofia Nałkowska; kroniki II wojny światowej
Issue Date: 2009
Publisher: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: B. Gontarz, M. Krakowiak (red.), "Opowiedzieć historię : prace dedykowane profesorowi Stefanowi Zabierowskiemu" (S. 162-172). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.
Abstract: W czasie II wojny światowej ludzie pióra mieli bardzo podobne motywacje do zapisywania przerażających wydarzeń, choć jednocześnie stosowali odmienne i zadziwiająco różnorodne strategie w swoich wypowiedziach czy intymnych wynurzeniach. Rzuca się w oczy przede wszystkim fakt skrupulatności bądź też braku systematyczności w pracy diarysty: pojawiają się kronikarze, starający się codziennie jak najwięcej utrwalić (Ludwik Landau, Victor Klemperer), którzy wyraźnie wyodrębniają się na tle profesjonalnych pisarzy, pochylających się nad papierem — w sprzyjających okolicznościach — o wiele rzadziej, aniżeli można byłoby się spodziewać. Z wybranych przeze mnie trojga beletrystów bardzo skąpe notatki w swych Dziennikach pozostawili Jarosław Iwaszkiewicz (tylko ok. 120 stronic poświęconych okresowi okupacji) i Maria Dąbrowska (niewiele więcej od autora Sławy i chwały); w porównaniu z nimi dorobek diarystyczny Zofii Nałkowskiej przedstawia się imponująco, gdyż jej Dzienniki czasu wojny co najmniej trzykrotnie przewyższają objętość zapisków Dąbrowskiej czy Iwaszkiewicza.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/4189
ISBN: 9788322619124
Appears in Collections:Książki/rozdziały (W.Fil.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Paszek_Wojna_oczyma_diarystow.pdf353,26 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons