Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/4243
Title: Russkij i pol'skij ugolovnye zargony : leksiko-semanticeskie osobennosti i konceptual'nye razlicia
Authors: Nadel-Czerwińska, Margarita
Chervinsky, Aurika
Keywords: polski żargon przestępczy; rosyjski żargon przestępczy; leksyka; semantyka
Issue Date: 2009
Publisher: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: M. Nadel'-Cervin'ska, A. Zyh (red.), "Leksika podstandarta. T. 2, Sovremennye zargony i ih opisanie" (S. 46-55). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstract: Rosyjski i polski żargon przestępczy na obecnym etapie ich rozwoju cechuje pewne podobieństwo w zakresie uzusu i duża zbieżność zjawisk językowych. W wielu przypadkach można mówić o ich wyraźnym krzyżowaniu się. Dotyczy to przede wszystkim zasobu leksykalnego, specyfiki użycia wyrazów, semantyki podobnych jednostek językowych, a także wielu innych parametrów. Analizując lingwistyczno‑psychologiczne aspekty mowy środowiska kryminalnego i środowisk marginalnych w stosunku do niego, autorzy zwracają uwagę na specyfikę występowania tego zjawiska w Rosji na przestrzeni ostatnich dziesięcioleci. W toku analizy zwracają również uwagę na dające się zaobserwować różnice w egzystowaniu polskich i rosyjskich żargonizmów.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/4243
ISBN: 9788322618202
Appears in Collections:Książki/rozdziały (W.Fil.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Nadel_Czerwinska_russkij_i_polskij_ugolovnye_zargony.pdf442,56 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons