Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/4264
Title: Historia we współczesnym reportażu na przykładzie Wojciecha Jagielskiego "Modlitwy o deszcz" i Wojciecha Tochmana "Jakbyś kamień jadła"
Authors: Wiszniowska, Monika
Keywords: Wojciech Jagielski; Wojciech Tochman; reportaże; historia współczesnych wojen
Issue Date: 2009
Publisher: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstract: Reportażyści są po części historykami historii najnowszej. Warto przyjrzeć się, jak Wojciech Jagielski i Wojciech Tochman opowiadają tę historię. To, że jej opowiadanie nie jest prostym zapisem faktów i zdarzeń, nie ulega wątpliwości, czym więc jest i w jaki sposób pojawia się w ich książkach? Obaj reportażyści podejmują problematykę ostatnich wojen. Wojciech Jagielski wyrusza w reporterską podróż w miejsca, gdzie skutki wydarzeń, których był obserwatorem, miały zasięg daleko wykraczający poza ich lokalną społeczność. Modlitwa o deszcz to fragment historii Afganistanu — dla przeciętnego Europejczyka miejsca egzotycznego. Być może nigdy nie skupiłby na nich swojej uwagi, gdyby nie od czasu do czasu pojawiające się w mediach informacje o zapalnych konfliktach, zamachach terrorystycznych, a przede wszystkim o wybuchających bombach w spokojnie żyjących stolicach europejskich miast. Książki Jagielskiego są próbą poznania „krain przeklętych”, gdzie rodzi się terroryzm, dania choćby fragmentarycznej odpowiedzi na pytanie o przyczyny, dlaczego właśnie wśród tych ludzi, dlaczego tam? Inne świadectwo doświadczenia wojennego, świadectwo najnowszej historii przedstawia w swym reportażu Wojciech Tochman. Jakbyś kamień jadła dotyczy wojny na Bałkanach, tyle że Tochman nie wyrusza, aby przyglądać się działaniom wojennym, odwiedza tereny byłej Jugosławii, ponieważ interesuje go dziedzictwo wojny, wojny przez chwilę „zauważonej”, która szybko została wyrugowana z pamięci.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/4264
ISBN: 9788322619124
Appears in Collections:Książki/rozdziały (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Wiszniowska_Historia_we_wspolczesnym_reportazu.pdf419,1 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons