Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/4265
Title: Paweł Hertz - kustosz narodowej kultury, polski Europejczyk
Authors: Krasuski, Krzysztof
Keywords: Paweł Hertz; kultura narodowa; eseistyka; publicystyka; edytorstwo
Issue Date: 2009
Publisher: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: B. Gontarz, M. Krakowiak (red.), "Opowiedzieć historię : prace dedykowane profesorowi Stefanowi Zabierowskiemu" (S. 352-362). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.
Abstract: W niniejszym artykule chciałbym przede wszystkim skoncentrować się na najszerzej rozumianych społecznych funkcjach eseistyki i publicystyki oraz edytorskich tudzież wybranych translatorskich przedsięwzięciach Pawła Hertza. Pragnę przy tym podkreślić przejawiającą się na wszystkich polach działań autora postawę kustosza literackich zasobów narodowej kultury, a zwłaszcza jej przeszłości, głównie XIX-wiecznej. Jego publikacje są przykładem konsekwentnego przywracania rangi takim pojęciom, jak: „wspólnota narodowa” i „wspólnota kulturowa”, „pamięć historyczna”, „pamięć historycznoliteracka” itp. W kilka już lat po śmierci tego zasłużonego autora i współautora wielu nieprzecenionych dzieł oraz inicjatyw literackich przyszedł najwyższy czas, by przystąpić do podsumowania tej nadzwyczaj wielostronnej twórczości.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/4265
ISBN: 9788322619124
Appears in Collections:Książki/rozdziały (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Krasuski_Pawel_Hertz_kustosz_narodowej_kultury.pdf353,61 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons