Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/4273
Title: XX Zjazd ZLP w Katowicach w świetle "Kadencji" Jana Józefa Szczepańskiego oraz dokumentów Służby Bezpieczeństwa
Authors: Heska-Kwaśniewicz, Krystyna
Keywords: Jan Józef Szczepański; Służba Bezpieczeństwa; ZLP; zjazd
Issue Date: 2009
Publisher: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: B. Gontarz, M. Krakowiak (red.), "Opowiedzieć historię : prace dedykowane profesorowi Stefanowi Zabierowskiemu" (S. 418-432). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.
Abstract: W znanej książce Jana Józefa Szczepańskiego pt. Kadencja1 w pierwszym rozdziale, zatytułowanym Związek, znalazł się opis XX Zjazdu Związku Literatów Polskich, który odbywał się 7 i 8 kwietnia roku 1978 w Katowicach. Znakomity prozaik opisał barwnie, choć z pewnym dystansem, atmosferę i rozkład sił politycznych w okresie poprzedzającym Zjazd, kiedy literacka opozycja demokratyczna zaczęła zagrażać kompromisowi zwanemu „modelem Iwaszkiewiczowskim”. Oddał także atmosferę Zjazdu, powściągliwie choć wymownie opisał niefortunne wystąpienie wicewojewody katowickiego Zdzisława Gorczycy, zachowanie Jarosława Iwaszkiewicza i to, co się działo w kuluarach. W opisie historii Związku Literatów Polskich wypadki katowickie zostały pokazane jako konfrontacja i moment przełomowy, próba sił między pisarzami lojalnymi wobec władzy i samą władzą a opozycją. Już w relacjonowaniu wydarzeń poprzedzających Zjazd można zauważyć wznoszącą się linię napięcia. Natomiast sprawozdanie z tego, co się działo na sali Sejmu Śląskiego w gmachu urzędu wojewódzkiego, nie pozostawia złudzeń, jakie nastroje wówczas dominowały.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/4273
ISBN: 9788322619124
Appears in Collections:Książki/rozdziały (W.Fil.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Heska_Kwasniewicz_XX_Zjazd_ZLP_w_Katowicach.pdf3,01 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons